Ślubowanie pierwszej klasy w PSP w Rudzie Wielkiej

pasowanie RW 2016

28 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej.

O godzinie 9:00 w udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klasy pierwszej oraz zaproszeni goście. Pierwszoklasiści zaprezentowali się w odświętnych strojach, przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Na uroczystości obecni byli: dyrektor szkoły – Iwona Kwaśniewska; vice-dyrektor Elżbieta Nowak; Wójt Gminy Wierzbica – Zdzisław Dulias; ksiądz Jan Staniewski, dyrektor przedszkola – Anna Puchała, radna Gminy Wierzbica – Agnieszka Włoskowicz, jak i nauczyciele, uczniowie ze starszych klas oraz rodzice.

Przybyłych gości oraz uczniów klasy pierwszej powitali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci. – Pierwszoklasiści swoim zachowaniem i zaprezentowanym programem artystycznym – udowodnili, że są gotowi do przyjęcia w poczet uczniów naszej szkoły – powiedziała dyrektor Iwona Kwaśniewska.

Kulminacyjnym momentem było złożenie przez młodych uczniów uroczystego ślubowania, po którym odbyło się pasowanie każdego dziecka na ucznia PSP w Rudzie Wielkiej.

Pierwszoklasiści otrzymali ponadto pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia oraz upominki. Były też życzenia i miłe słowa skierowane do uczniów przez p. dyrektor oraz Wójta Zdzisława Duliasa.

Na zakończenie, uczniowie klasy pierwszej i zaproszeni goście – udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Do góry