Komunikat Ministerstwa Rozwoju

CEIDG-logo 2016

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje, że wpisy i zmiany w CEIDG nie podlegają żadnym opłatom.Ostrzeżenie MR 2016

Do góry