Rewitalizacja – czas start!

Banner UE

Naszą gminę czekają zmiany. Przez najbliższe lata, dzięki unijnym środkom na rewitalizację, poprawimy jakość zamieszkania najbardziej zdegradowanej części gminy. Jednak na tym nie koniec – będziemy w stanie wesprzeć aktywnych mieszkańców gminy i pomóc im w wychodzeniu z problemów.

Rewitalizacja to proces „ożywiania”, odzyskiwania tych obszarów gminy, które znalazły się w kryzysie.  Żeby przeprowadzić go skutecznie niezbędne jest współdziałanie, już na etapie planowania, wszystkich osób, które mogą być zainteresowane danym obszarem. Oznacza to, że rewitalizacja nie może być procesem prowadzonym wyłącznie przez lokalne władze. Dla pełnego sukcesu niezbędne są uwagi i pomysły również lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, młodzieży – słowem – wszystkich, którzy znają dany obszar i jego problemy
oraz mają pomysły, jak im zaradzić.

Żeby dobrze zaplanować działania musimy współpracować – dlatego też Urząd Gminy zaplanował szereg spotkań dla mieszkańców, podczas których mieszkańcy zdążyli już podzielić się swoimi uwagami i propozycjami. Wspólnie przedyskutujmy, jakiej pomocy wymagają mieszkańcy.
Czy potrzebujemy otworzyć świetlice środowiskowe, a może warto wygospodarować budynek na centrum dialogu obywatelskiego, gdzie sąsiedzi mogliby się spotykać i np. wspólnie gotować? Być może istnieje potrzeba lepszego oświetlenia ulic dla poprawy bezpieczeństwa albo likwidacja barier architektonicznych? Potrzebny będzie mały park albo program wychodzenia z długów?

O tym wszystkim musimy porozmawiać jeszcze zanim będziemy starać się o dofinansowanie. Stworzymy zarysy projektów, które w perspektywie najbliższych lat sprawią, że Wierzbica będzie gminą, w której będzie się żyło dobrze.

Do 5 września trwa składanie fiszek projektowych przez mieszkańców. Wzór fiszki projektowej dostępny jest w Urzędzie Gminy w Wierzbicy oraz na stronie internetowej www.wierzbica.pl.

Wzór fiszki projektowej

Do góry