Program PROW. Rozpoczęła się przebudowa pierwszej z dróg

Starodroże Drogi 2016

Rozpoczęła się już przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wierzbicy (starodroże drogi woj. 727), na odcinku o długości 1650 mb od km 0+650 nr ewid działek: 271/1; obr. Rzeczków.

Jest to pierwsza z czterech dróg, która doczeka się przebudowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

Prace przy przebudowie „starodroża” wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Adrian Cieśla ze Starachowic. Wykonawca zaproponował 5-letni okres gwarancji.

Całkowity koszt realizacji tego zadania to 574 621, 68 złotych.

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 50 dni od podpisania umowy.

Przebudowa Starodroże 1
Przebudowa Starodroża drogi woj. 727 – Forografia 1
Przebudowa Starodroże 1
Przebudowa Starodroża drogi woj. 727 – Forografia 2

Do góry