Informacja o badaniu ankietowym na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Banner UE

Szanowni Państwo,

Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, opierającego się na diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośba o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam jak najdokładniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, a także jak najlepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Badanie ankietowe będzie prowadzone w dniach od 18.08.2016 r. do 26.08.2016 r.

Ankiety można wypełniać i przekazywać w jeden z niżej wskazanych sposobów:

  • elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: wierzbica@wierzbica.pl,
  • wydruk wersji elektronicznej ankiety i złożenie w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój 18 (sekretariat),
  • pobranie wersji papierowej ankiety i złożenie jej w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy – wersja papierowa ankiety jest dostępna w pokoju nr 18 (sekretariat).

Ankiety będzie można również pobrać i wypełnić w czasie debaty wprowadzającej do problematyki rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 18.08.2016 r.
o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Ankieta – Rewitalizacja Gminy Wierzbica

Do góry