Umowy na dofinansowanie podpisane! Cztery drogi w naszej gminie zostaną przebudowane

PROW 2016

Aż cztery drogi w gminie Wierzbica zostaną przebudowane! To wszystko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wczoraj Wójt Zdzisław Dulias, wraz ze skarbnik Ireną Stańkowską podpisali stosowne dokumenty na unijne dofinansowanie.

W czwartek (21 lipca) w MCSW „Elektrownia” w Radomiu odbyła się uroczystość, podczas której 30 samorządowców, w tym 29 z subregionu radomskiego podpisało umowy na ponad 36,4 mln zł unijnego dofinansowania do budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

62 inwestycje drogowe zrealizowane zostaną na terenie gmin: Borkowice, Chlewiska, Chotcza, Gielniów, Głowaczów, Gózd, Iłża, Jastrząb, Magnuszew, Mirów, Orońsko, Pionki, Potworów, Przyłęk, Przytyk, Radzanów, Rusinów, Sienno, Skaryszew, Stara Błotnica, Stromiec, Szydłowiec, Tczów, WIERZBICA, Zakrzew, Zwoleń, Wiskitki (pow. żyrardowski) oraz powiatów: kozienickiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego.

W sumie na całym Mazowszu łączne dofinansowanie w wysokości blisko 174 mln zł otrzyma 120 gmin i powiatów. Zrealizowanych zostanie ponad 240 inwestycji na drogach lokalnych. Środki pochodzić będą z działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru prowadzonego przez urząd marszałkowski zgłoszono 792 wnioski na łączne dofinansowanie przekraczające 567 mln zł. Przy ocenie wniosków brane były pod uwagę m.in. inwestycje prowadzone przez gminy i powiaty na drogach lokalnych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej lub łączących się z drogami o wyższej kategorii. Łączne dofinansowanie dla jednego beneficjenta nie mogło przekraczać 3 mln zł.

W Wierzbicy zostaną zrealizowane aż cztery inwestycje, co oznacza, że przebudowy doczekają się:

  • droga gminna wewnętrzna w m. Wierzbica, ul. Górna, na odcinku o długości 649 m (całkowity koszt operacji: 366 550, 49 zł; wnioskowana kwota pomocy: 233 236 zł);
  • droga gminna wewnętrzna w m. Ruda Wielka na odcinku o długości 448,24 m (całkowity koszt operacji: 162 665, 29 zł; wnioskowana kwota pomocy: 103 503 zł);
  • droga gminna wewnętrzna w Wierzbicy (starodroże drogi woj. 727), na odcinku o długości 1650 mb od km 0+650 nr ewid działek: 271/1; obr. Rzeczków (całkowity koszt operacji: 1 236 590, 16 zł; wnioskowana kwota pomocy: 786 842 zł);
  • droga gminna wewnętrzna w m. Wierzbica, ul. Piaskowa, na odcinku o długości 656,31 m (całkowity koszt operacji: 298 416, 63 zł; wnioskowana kwota pomocy: 189 882).

Pełną listę dofinansowanych projektów znaleźć natomiast można tutaj.

Do góry