Więcej o: Terminarz domowych meczów Orła

Terminarz domowych meczów Orła

Zapraszamy na domowe pojedynki Orła Wierzbica w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 Campeon.pl Ligi Okręgowej.

Podopieczni trenera Rafała Stąpora tydzień temu rozpoczęli nowe rozgrywki. Na inaugurację Orzeł zremisował 0:0 z Królewskimi Jedlnia, natomiast w ostatni weekend, po dwóch golach Grzegorza Dziurzyńskiego, pokonał 2:0 Zwoleniankę. Więcej „Terminarz domowych meczów Orła”

Więcej o: Syreny zawyją w 75 rocznicę wybuchu Powstawia Warszawskiego

Syreny zawyją w 75 rocznicę wybuchu Powstawia Warszawskiego

Starosta Powiatu Radomskiego apeluje o wykonanie „Zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia treningu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego”, aby w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomić syreny na terenie wszystkich gmin powiatu radomskiego na czas 1 min (dźwięk ciągły) w celu oddania hołdu i uczczenia bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Więcej „Syreny zawyją w 75 rocznicę wybuchu Powstawia Warszawskiego”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie składania wniosków suszowych

Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie składania wniosków suszowych

W związku z opublikowanym w dniu 24.07.2019 roku przez IUNG w Puławach raportu w sprawie wystąpienia na terenie gminy Wierzbica niekorzystnych warunków atmosferycznych (suszy) uprzejmie proszę zainteresowanych rolników i producentów rolnych, u których wystąpiły szkody na glebach kat. I (gleba lekka piaszczysta) w zbożach jarych, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rośliny strączkowe i krzewy owocowe o składanie w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku wniosków o oszacowanie zaistniałych strat. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie składania wniosków suszowych”

Więcej o: Informacja dla Przedsiębiorców

Informacja dla Przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, w dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210), w związku z tym na nabywców energii elektrycznej – odbiorców końcowych zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawowej zmiany cen energii elektrycznej, bez których odbiorcy końcowi nie będą mogli uzyskać obniżenia ceny energii elektrycznej za cały należny okres, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. Poniżej wskazuję najbardziej istotne zapisy przedmiotowej ustawy, pozwalające zrozumieć wynikające z niej obowiązki Więcej „Informacja dla Przedsiębiorców”

Więcej o: Informacja dla osób składających wniosek o Świadczenia Wychowawcze (500+)

Informacja dla osób składających wniosek o Świadczenia Wychowawcze (500+)

Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia mieszkańców Gminy Wierzbica, iż w związku ze zmianą Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018.2134 t.j. z dnia 13.11.2018 r.) dotyczącej Świadczeń Wychowawczych (500+) informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019-2021 powinny zawierać wszystkie dane dzieci do ukończenia 18 roku życia. Więcej „Informacja dla osób składających wniosek o Świadczenia Wychowawcze (500+)”

Więcej o: 50 tys. zł na pięć zadań

50 tys. zł na pięć zadań

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” obejmuje 1178 zadań zgłoszonych przez 264 gminy. Więcej „50 tys. zł na pięć zadań”

Więcej o: Kampania edukacyjna pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

Kampania edukacyjna pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. Więcej „Kampania edukacyjna pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód””

Więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego M2 w Wierzbicy ul. I. Krasickiego 14

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego M2 w Wierzbicy ul. I. Krasickiego 14

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4 Więcej „Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego M2 w Wierzbicy ul. I. Krasickiego 14”