Więcej o: Spełnijmy swój obywatelski obowiązek

Spełnijmy swój obywatelski obowiązek

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło, iż akcja „Bitwa o wozy” towarzyszyć będzie również II turze wyborów prezydenckich. Tym razem do wygrania będzie 49 wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Promesy trafią do gmin z najwyższą frekwencją na terenie dawnych województw według podziału administracyjnego z dnia 31.12.1998 r. Więcej „Spełnijmy swój obywatelski obowiązek”

Więcej o: 500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Wierzbica

500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Wierzbica

8 lipca 2020 r. w Zwoleniu Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias odebrał z rąk Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego promesę inwestycyjną dla Gminy Wierzbica w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł. Promesy zostały wręczone samorządowcom sześciu powiatów regionu radomskiego z przeznaczeniem na dowolne cele inwestycyjne, które są bliskie ludziom. Więcej „500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Wierzbica”

Więcej o: Wniosek na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Wniosek na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przedszkolnych i uczniów szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że wnioski wraz z załącznikami w sprawie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli specjalnych do Radomia oraz oddziałów specjalnych do Wierzbicy na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sekretariat) do 20 lipca 2020 r. Więcej „Wniosek na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół”