Więcej o: Spotkanie z mieszkańcami Gminy Wierzbica

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Wierzbica

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Wierzbica w przedmiocie rekultywacji terenu górniczego po dawnej cementowni „Wierzbica”.

22 czerwca 2017 r. godz. 11:00
Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Serdecznie zapraszamy

Więcej o: Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o dotację unijną

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o dotację unijną

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków od dnia 7 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017r do godz. 1400

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Więcej „Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o dotację unijną”

Więcej o: Interesujący spektakl w Wierzbicy

Interesujący spektakl w Wierzbicy

GOK w Wierzbicy zaprasza  na spektakl Miłość w trylogii w wykonaniu gimnazjalistów Z Rudy Wielkiej i Wierzbicy. Nie można jednak utożsamiać tego  przedstawienia  z określeniem teatrzyk szkolny, które zwykle jest wyznacznikiem poziomu i jakości.

To  przedstawienie wyjątkowe z kilku powodów. To nie tylko typowo teatralne sceny, ale również wiele piosenek, songów i muzyki na żywo. Co wyjątkowe chyba w ogóle w historii teatru to fakt, że podstawowym instrumentem akompaniującym  jest … perkusja. Poza tym, w przeciwieństwie do teatralnej tradycji- od antyku do Szekspira i później- we wszystkich rolach występują dziewczyny. Spektakl przygotowali Izabela Gorazińska- Kasiak i Robert Kasiak. Więcej „Interesujący spektakl w Wierzbicy”

Więcej o: Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica”

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica”

Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.629,08 zł. Więcej „Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica””