Więcej o: Uwaga!!! Zagrożenie ASF !!! Prosimy uważnie przeczytać !!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Uwaga!!! Zagrożenie ASF !!! Prosimy uważnie przeczytać !!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Więcej „Uwaga!!! Zagrożenie ASF !!! Prosimy uważnie przeczytać !!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?”

Więcej o: Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami ul. Górnej w Wierzbicy

Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami ul. Górnej w Wierzbicy

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w Wierzbicy”, Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej tutejszego urzędu organizuje spotkanie z mieszkańcami ul. Górnej zainteresowanymi przebudową drogi.

Spotkanie ma na celu omówienie koncepcji przebudowy drogi przez projektanta oraz przedstawienie propozycji przez mieszkańców, które mogą być uwzględnione przy dalszych pracach projektowych. Więcej „Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami ul. Górnej w Wierzbicy”

Więcej o: Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Na terenie Gminy Wierzbica usunięte zostały wyroby zawierające azbest. Koszt całej inwestycji wyniósł 16.862,05 zł, z czego 6.232,97 zł to wkład gminy, natomiast reszta dofinansowana została przez WFOŚiGW w Warszawie.

Odbiór zdemontowanych płyt i utylizacja azbestu z terenu Gminy Wierzbica, odbyła się w 2017 roku. Ilość zdementowanych płyt – to dokładnie 58.145 Mg. Więcej „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Ogłoszenie w sprawie jakości wody z dnia 02.11.2017 pobranej z Ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica

Ogłoszenie w sprawie jakości wody z dnia 02.11.2017 pobranej z Ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach labolatoryjnych próbek wody pobranych w dniu 02.11.2017 z ujęcia wody Ruda Wielka Kresy dot. obecności bakterii coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka -Kresy nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nie nadaje się w żaden sposób do spożycia, nawet po przegotowaniu. 
Woda nadaje się tylko do sanitariatów.
Więcej „Ogłoszenie w sprawie jakości wody z dnia 02.11.2017 pobranej z Ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica”