Więcej o: Udział zapaśników „Orlika” Wierzbica w XVI Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików i Młodziczek

Udział zapaśników „Orlika” Wierzbica w XVI Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików i Młodziczek

W dniach 21-22 kwietnia 2017 roku odbył się XVI Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzików i Młodziczek organizowany przez Cement – Gryf Chełm. W turnieju brali udział drużyny z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. W turnieju wystąpiło 250 zawodników.

Nasz klub reprezentowało 6 zawodników : Piotr Drab ,Olaf Ziętek ,Mateusz Zawadzki ,Rafał Stachowicz, Jakub Gołuch, Filip Wielgus.

Brązowy medal w znakomitym stylu wywalczył Piotr Drab na osiemnastu zawodników w tej kat. wagowej 38kg. Więcej „Udział zapaśników „Orlika” Wierzbica w XVI Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików i Młodziczek”

Więcej o: Ogłoszenie przewoźnika „Chełmińska”

Ogłoszenie przewoźnika „Chełmińska”

Sprzedaż biletów miesięcznych na wszystkich liniach regularnych na miesiąc Maj 2017:

  • 28 KWIECIEŃ 2017r. (piątek) w godz. 9:00 do 15:40
  • 4 MAJ 2017r. (czwartek) w godz. 9:00 do 15:40
  • 5 MAJ 2017r. (piątek) w godz. 9:00 do 15:40

W dniu 1 maj i 3 maj kursujemy jak w niedziele.

Dnia 2 maja autobusy kursują jak w sobotę (nie kursuje linia: PODSULISZKA – RADOM oraz PARZNICE – ROŻKI – RADOM) Więcej „Ogłoszenie przewoźnika „Chełmińska””

Więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2017 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2017 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2017 roku”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań:

  1. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną, a dotyczących w szczególności kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji dla mieszkańców Gminy Wierzbica;
  2. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Wierzbica. z obszaru I: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert”

Więcej o: Uratował kobiecie życie. Strażak z Wierzbicy Kolonia uhonorowany

Uratował kobiecie życie. Strażak z Wierzbicy Kolonia uhonorowany

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie tytułu „Strażaka Miesiąca Województwa Mazowieckiego”. Tytuł za luty otrzymał dh Łukasz Nowak z OSP w Wierzbicy-Kolonia.

Wyróżniony strażak służbę społeczną w OSP Wierzbica-Kolonia pełni od 7 lat, zawodowo jest policjantem. 10 lutego 2017 roku podczas pełnienia służy na terenie Posterunku Policji w Wierzbicy wykazał się niebywałą odwagą. Więcej „Uratował kobiecie życie. Strażak z Wierzbicy Kolonia uhonorowany”