Więcej o: Informacja dla osób powracających z Chin, z północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

Informacja dla osób powracających z Chin, z północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl Więcej „Informacja dla osób powracających z Chin, z północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2”

Więcej o: Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. Więcej „Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca”

Więcej o: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej
na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020. Więcej „Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF”

Więcej o: Oczyszczalnia Ścieków w Wierzbicy działa w pełnym zakresie

Oczyszczalnia Ścieków w Wierzbicy działa w pełnym zakresie

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Gminę Wierzbica w dniu 7.02.2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie delegatura w Radomiu w dniu dzisiejszym wyraził zgodę na podjęcie działalności Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy. 

Informujemy, że z dniem 18.02.2020 r. Oczyszczalnia Ścieków w Wierzbicy wznawia pracę w pełnym zakresie, to znaczy przyjmuje również ścieki dowożone do stacji zlewnej oczyszczalni.

Więcej „Oczyszczalnia Ścieków w Wierzbicy działa w pełnym zakresie”

Więcej o: Aplikacja mobilna Alarm112

Aplikacja mobilna Alarm112

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Więcej „Aplikacja mobilna Alarm112”

Więcej o: Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć. Więcej „Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Więcej o: Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy nie podpisują się pod PROTESTEM, gdyż w zdecydowanej większości nie popierają protestu. Protest popiera niewielka grupa osób, dążących do destabilizacji pracy GOPS w Wierzbicy. Jesteśmy zaskoczone, że bez naszej wiedzy i zgody mała grupa pracowników stwarza wrażenie jakby reprezentowała wszystkich pracowników zatrudnionych w naszej instytucji. Nie wiemy nawet czego protest dotyczy. Więcej „Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Więcej o: Budżet gminy Wierzbica na 2020 rok uchwalony

Budżet gminy Wierzbica na 2020 rok uchwalony

Radni Gminy Wierzbica przyjęli projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. „Za” głosowało dziewięciu radnych, sześciu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała zakłada plan dochodów w łącznej kwocie 45 709 845,00 zł, plan wydatków – 44 999 845,00 zł czy planowaną nadwyżkę w wysokości 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów. Więcej „Budżet gminy Wierzbica na 2020 rok uchwalony”

Więcej o: Informacja ws. wstrzymanej pracy Oczyszczalni Ścieków

Informacja ws. wstrzymanej pracy Oczyszczalni Ścieków

W związku z wydaną decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie delegatura w Radomiu nakazującej wstrzymanie pracy Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy, informujemy, że oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki doprowadzane kanalizacją sanitarną od mieszkańców. Wstrzymano natomiast odbiór ścieków dowożonych do stacji zlewnej oczyszczalni. Więcej „Informacja ws. wstrzymanej pracy Oczyszczalni Ścieków”