Więcej o: TURNUSY REGENERACYJNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TURNUSY REGENERACYJNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu informuje, że od 1 stycznia 2023 roku organizowane są turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości życia. Turnusy są organizowane w 7 dniowym trybie stacjonarnym. Na turnus regeneracyjny pacjent może być kierowany nie częściej niż 12 miesięcy. Pobyt na turnusie regeneracyjnym jest bezpłatny.

Korzystanie z rehabilitacji leczniczej i turnusu regeneracyjnego za pośrednictwem KRUS nie pozbawia prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej „TURNUSY REGENERACYJNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Więcej o: INFORMACJA O OGŁOSZONYCH KONKURSACH OFERT

INFORMACJA O OGŁOSZONYCH KONKURSACH OFERT

Więcej o: AWARIA CENTRALI TELEFONICZNEJ

AWARIA CENTRALI TELEFONICZNEJ

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, iż w związku z częściową awarią centrali telefonicznej został uruchomiony dodatkowy numer telefonu w celu kontaktu z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzbicy:

506 099 448

oraz został zaktualizowany wykaz numerów telefonów w celu kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w Wierzbicy:

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Więcej „AWARIA CENTRALI TELEFONICZNEJ”

Więcej o: INFORMACJA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W WIERZBICY

INFORMACJA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W WIERZBICY

Gminna Spółka Wodna w Wierzbicy informuje o zbliżającym się końcowym okresie płatności za meliorację za 2022 r. oraz zmianie stawki za opłatę.

Wpłat oraz szczegółowych informacji można dokonać w każdy WTOREK w godz. 8:30 – 10:30 w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica lub na konto bankowe:

POŁUDNIOWO-MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDLIŃSKU ODDZIAŁ WIERZBICA
Nr konta: 84 9132 0001 0100 3160 2000 0010
Więcej „INFORMACJA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W WIERZBICY”

Więcej o: ZAMKNIĘCIE DROGI POWIATOWEJ WIERZBICA – RUDA WIELKA NA CZAS ROBÓT W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2022 R. (SOBOTA)

ZAMKNIĘCIE DROGI POWIATOWEJ WIERZBICA – RUDA WIELKA NA CZAS ROBÓT W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2022 R. (SOBOTA)

Wykonawca remontu drogi powiatowej nr 3557W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. zawiadamia o zamknięciu drogi na odcinku między Wierzbicą a m. Rzeczków na czas robót w dniu 15 października 2022 r. (sobota). Więcej „ZAMKNIĘCIE DROGI POWIATOWEJ WIERZBICA – RUDA WIELKA NA CZAS ROBÓT W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2022 R. (SOBOTA)”

Więcej o: INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WIERZBICA ZA 2021ROK

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WIERZBICA ZA 2021ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego). Więcej „INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WIERZBICA ZA 2021ROK”

Więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE – RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE – RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Radomski Obszar Funkcjonalny”, który obejmuje miasto Radom, miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża, Jedlnia-Letnisko oraz Skaryszew, gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew. Więcej „ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE – RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY”

Więcej o: NABÓR WNIOSKÓW NA DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

NABÓR WNIOSKÓW NA DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola lub oddziału specjalnego na rok szkolny 2022/2023 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Więcej „NABÓR WNIOSKÓW NA DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”