Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następującą  nieruchomość: Polany, działka nr 263. Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym”

Więcej o: Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na szkolenie dotyczące:

  • zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacja obszarów ONW,
  • możliwości składania od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12-03-2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy. Więcej „Zaproszenie na szkolenie”

Więcej o: Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r

Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r

Wójt Gminy Wierzbica informuje, o wprowadzeniu następujących zmian do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. Więcej „Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r”

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega mieszkańców województwa mazowieckiego o możliwości występowania zjawiska oblodzenia na drogach i chodnikach w trakcie i po opadach deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, -1°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. Więcej „Ostrzeżenie meteorologiczne”

Więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku”