Więcej o: Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z pracami polegającymi na przebudowie drogi powiatowej Wierzbica – Polany – Krzyżanowice oraz budową wodociągu na ulicy Partyzantów w Wierzbicy  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy informuje, że mogą wystąpić przerwy w dostawach  wody w dniach  od 07.10.2017  do  21.10.2017 w godzinach od 800  do 1300 .

Za utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody przepraszamy. Więcej „Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2017 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.), wybrane zostały oferty Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Więcej o: „Łączy Nas Kobiecość” – 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi

„Łączy Nas Kobiecość” – 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi

W czasie trwania akcji możesz skorzystać z:

bezpłatnej mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat (roczniki między 1948 a 1967), które ostatnią mammografię wykonały przynajmniej 2 lata temu,

– mammografii dla kobiet niekwalifikujących się do programu Narodowego Funduszu Zdrowia w cenie 56 zł (cena regularna 80 zł). Więcej „„Łączy Nas Kobiecość” – 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi”