Więcej o: Zawiadomienie o likwidacji oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Warszawskiej

Zawiadomienie o likwidacji oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Warszawskiej

Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia rodziców dzieci uczęszczających do Oddziału Zamiejscowego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zalesicach z siedzibą w Dąbrówce Warszawskiej oraz wszystkich mieszkańców Dąbrówki Warszawskiej, że Rada Gminy Wierzbica mocą Uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr XXXIV/202/2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku podjęła zamiar likwidacji Oddziału Zamiejscowego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zalesicach z siedzibą w Dąbrówce Warszawskiej z dniem 31 sierpnia 2021 roku. Więcej „Zawiadomienie o likwidacji oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Warszawskiej”

Więcej o: Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Publicznych Przedszkoli, Oddziałów przedszkolnych i klas I Publicznych Szkół Podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Publicznych Przedszkoli, Oddziałów przedszkolnych i klas I Publicznych Szkół Podstawowych

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych. Więcej „Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Publicznych Przedszkoli, Oddziałów przedszkolnych i klas I Publicznych Szkół Podstawowych”

Więcej o: Zakończony program ERASMUS+ realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy

Zakończony program ERASMUS+ realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy

Projekt ,,Europa dla każdego!” był realizowany w okresie 01.07.2018 – 30.06.2020 przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. W ramach projektu dziewięciu pracowników naszej szkoły wyjechało na kursy zagraniczne. Mobilności te zostały obudowane szerokim kontekstem projektowym – szeroko zakrojonymi działaniami przygotowawczymi i upowszechniającymi. Więcej „Zakończony program ERASMUS+ realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy”

Więcej o: Wniosek na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Wniosek na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przedszkolnych i uczniów szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że wnioski wraz z załącznikami w sprawie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli specjalnych do Radomia oraz oddziałów specjalnych do Wierzbicy na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sekretariat) do 20 lipca 2020 r. Więcej „Wniosek na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół”

Więcej o: XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021

XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu XIX edycji Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021. Segment I A z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. ,,Stypendia pomostowe” to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich. Więcej „XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Wierzbica

W związku z niewielkim zainteresowaniem rodziców w sprawie uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wierzbica (łącznie 4 dzieci) Wójt Gminy Wierzbica podjął decyzję, aby otworzyć jeden oddział mieszczący się w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Wierzbicy ul. Krasickiego 36 w okresie od dnia 13.05.2020 do 24.05.2020. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Informacja ws. rekrutacji do szkół podstawowych na terenie Gminy Wierzbica

Informacja ws. rekrutacji do szkół podstawowych na terenie Gminy Wierzbica

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną co spowodowało zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach informujemy, że rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

We wszystkich placówkach na terenie Gminy Wierzbica rekrutacja przeprowadzana jest w sposób tradycyjny (papierowy). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentacji w sprawie rekrutacji na skrzynkę e-mailową danej placówki w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Więcej „Informacja ws. rekrutacji do szkół podstawowych na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: PILNE!!! Zamknięcie wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Wierzbica

PILNE!!! Zamknięcie wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Wierzbica

W związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce Rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, informujemy że wszystkie szkoły i przedszkole na terenie Gminy Wierzbica zostaną zamknięte na dwa tygodnie, od poniedziałku tj. 16.03.2020r.

W dniach 12.03.2020 r. (czwartek) i 13.03.2020 r. (piątek) zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, rodzice mogą zostawić dzieci w placówkach. Nie będą jednak prowadzone zajęcia. Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy. Więcej „PILNE!!! Zamknięcie wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Wierzbica”