Więcej o: Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że w związku z reformą oświaty przesunęły się terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) termin postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkola i publiczne szkoły podstawowe określi do 15 kwietnia 2017 roku.

W tym samym terminie do publicznej wiadomości podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Więcej „Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018”

Więcej o: Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 i 1579 ) oraz art. 206 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) uchwala się, co następuje Więcej „Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”

Więcej o: Posiedzenie Komisji budżetu i finansów Rady Gminy Wierzbica w sprawie reformy oświaty

Posiedzenie Komisji budżetu i finansów Rady Gminy Wierzbica w sprawie reformy oświaty

W dniu 8 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbyło się posiedzenie Komisji budżetu i finansów Rady Gminy Wierzbica, którego głównym tematem była dyskusja nad projektem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na posiedzeniu Komisji budżetu i finansów obecni byli także dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbica. Więcej „Posiedzenie Komisji budżetu i finansów Rady Gminy Wierzbica w sprawie reformy oświaty”