Więcej o: BUDOWA POMNIKA ZAKOŃCZONA, CZAS NA ODSŁONIĘCIE

BUDOWA POMNIKA ZAKOŃCZONA, CZAS NA ODSŁONIĘCIE

W końcu ubiegłego roku, a dokładnie 27 grudnia 2022 roku, została zakończona budowa Pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy. Pomnik już cieszy mieszkańców oraz doskonale uzupełnia przestrzeń publiczną w naszej miejscowości.

Roboty budowlane zostały zakończone pod koniec roku, kiedy to pogoda jak i warunki nie są sprzyjające do organizacji oficjalnych uroczystości. Tego powodu dotychczas nie zorganizowano oficjalnego odsłonięcia pomnika.

Dlatego też, już teraz, Wójt Gminy i członkowie Komitetu Budowy Pomnika Czynu Niepodległości w Wierzbicy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w uroczystościach oficjalnego odsłonięcia pomnika.

Uroczystości planowane są na 23 kwietnia 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy! Więcej „BUDOWA POMNIKA ZAKOŃCZONA, CZAS NA ODSŁONIĘCIE”

Więcej o: TRWA PRZEBUDOWA I REMONT PRZEDSZKOLA W WIERZBICY

TRWA PRZEBUDOWA I REMONT PRZEDSZKOLA W WIERZBICY

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku rozpoczęła się przebudowa i remont budynku po szkole podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole wraz z budową placu zabaw. To jedna z najważniejszych inwestycji tego roku, na którą jeszcze w roku 2022 pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 mln 700 tys. zł. z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Więcej „TRWA PRZEBUDOWA I REMONT PRZEDSZKOLA W WIERZBICY”

Więcej o: DOTACJA CELOWA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA REALIZACJĘ BUDOWY POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W WIERZBICY

DOTACJA CELOWA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA REALIZACJĘ BUDOWY POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W WIERZBICY

Wybudowanie pomnika w centralnym miejscu w Wierzbicy ma charakter dziękczynny wszystkim patriotycznym postawom mieszkańców Ziemi Wierzbickiej. Wdzięczność ta obejmuje zarówno walkę zbrojną w okresach zaborów, I i II Wojny Światowej, ale także walkę cywilów o tożsamość narodową. Pomnik ma również charakter patriotyczny i wyznaniowy.

Siła oddziaływania nakierowana jest na potrzeby wychowania w duchu patriotycznym i umiłowania ojczyzny, za którą oddawali życie nasi przodkowie – bo „Wolność krzyżami się mierzy”. Więcej „DOTACJA CELOWA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA REALIZACJĘ BUDOWY POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W WIERZBICY”

Więcej o: TRWA PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W RAMACH FUNDUSZU POLSKI ŁAD

TRWA PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W RAMACH FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Jesteśmy w trakcie realizacji, wartych prawie 2 mln 200 tys. zł inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wspartych w 95% z rządowego funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W chwili obecnej dobiegają końca prace przy przebudowie – 800 metrowego odcinka drogi w miejscowości Podgórki. Do tej pory była to droga gruntowa. Teraz mieszkańcy mogą cieszyć się wyprofilowaną jezdnią o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, z wzmocnionymi poboczami. Więcej „TRWA PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W RAMACH FUNDUSZU POLSKI ŁAD”

Więcej o: PIERWSZA UMOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD

PIERWSZA UMOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD

27 kwietnia 2022 roku podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację inwestycji w ramach programu POLSKI ŁAD. Umowa  dotyczy przebudowy budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej, na którą Gmina Wierzbica pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 mln 350 tys zł, co stanowi 90% wartości całej inwestycji. Więcej „PIERWSZA UMOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD”