Więcej o: Komunikat Starostwa Powiatowego w Radomiu

Komunikat Starostwa Powiatowego w Radomiu

W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID 19 i wprowadzeniem strefy czerwonej na terenie całego kraju Starostwo Powiatowe w Radomiu informuje o  tymczasowym zawieszeniu na okres od 4 listopada do odwołania działalności Punktów, Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Radomskiego i organizuje udzielanie porad z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (telefon. e-mail). Nieodpłatną pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można uzyskać kontaktując się pod podane niżej numery telefonu oraz adresy e-mail codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 Więcej „Komunikat Starostwa Powiatowego w Radomiu”

Więcej o: Ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu

Ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, i w związku z zaliczeniem powiatów obsługiwanych przez PT Radom tj. radomskiego i szydłowieckiego do tzw. strefy czerwonej,  mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadzono następujące rozwiązania:

  • Ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej w Radomiu – do odwołania

Więcej „Ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu”

Więcej o: Wytyczne Wójta Gminy Wierzbica dla interesantów Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z obostrzeniami wynikającymi z funkcjonowania Gminy Wierzbica w obszarze czerwonym

Wytyczne Wójta Gminy Wierzbica dla interesantów Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z obostrzeniami wynikającymi z funkcjonowania Gminy Wierzbica w obszarze czerwonym

Interesant znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy ma obowiązek:

  1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.
  2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra).
  3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
  4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych ) w trakcie przebywania w obiekcie.
  5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Więcej „Wytyczne Wójta Gminy Wierzbica dla interesantów Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z obostrzeniami wynikającymi z funkcjonowania Gminy Wierzbica w obszarze czerwonym”

Więcej o: Strefa żółta od 10 października 2020 na terenie całego kraju

Strefa żółta od 10 października 2020 na terenie całego kraju

Od 10 października w całym kraju zostają wprowadzone obostrzenia obowiązujące dla strefy żółtej. Oznacza to, że wszystkie osoby przebywające na terytorium Polski będą musiały nosić maseczki w przestrzeni publicznej. W życie wejdzie również ograniczenie liczby osób biorących udział w zgromadzeniach do 75. Więcej „Strefa żółta od 10 października 2020 na terenie całego kraju”

Więcej o: Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Więcej „Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.”

Więcej o: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uprzejmie informuję, że 28 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Więcej „Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Więcej o: Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

25 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25- sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form- wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja. Więcej „Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”