Więcej o: Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Więcej „Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie”

Więcej o: Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Więcej „Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)”

Więcej o: Informacja Urzędu Gminy Wierzbica

Informacja Urzędu Gminy Wierzbica

Z dniem 26.05.2020 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, będzie możliwość załatwienia spraw w bezpośrednim kontakcie z merytorycznym pracownikiem Urzędu w jego pomieszczeniu biurowym.

Mając na uwadze nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne interesanci przy wejściu do budynku Urzędu będą musieli zdezynfekować ręce, mieć założona maskę ochronną i pojedynczo będą kierowani do merytorycznych pracowników.

W pomieszczeniu biurowym merytorycznego pracownika interesanci muszą zachować bezpieczną odległość 2 m od urzędnika. Więcej „Informacja Urzędu Gminy Wierzbica”

Więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  • Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  • Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  • Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Więcej „Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.”

Więcej o: Płyny dezynfekcyjne od Wojewody Mazowieckiego dla żłobka i przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica

Płyny dezynfekcyjne od Wojewody Mazowieckiego dla żłobka i przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica

Gmina Wierzbica otrzymała od Wojewody Mazowieckiego płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni w ilości 42 pojemników 5l. Płyny te zostały przekazane dyrektorom przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Wierzbica do celów dezynfekcyjnych, w celu przygotowania placówek do przyjęcia dzieci zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Więcej „Płyny dezynfekcyjne od Wojewody Mazowieckiego dla żłobka i przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica”