Więcej o: Wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbica i udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Wierzbica za 2019 rok

Wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbica i udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Wierzbica za 2019 rok

W dniu 28 sierpnia 2020 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Wierzbica, przedmiotem której było m.in.:

  • Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica i udzielenie wotum zaufania
  • Udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Wierzbica na wszystkich polach działalności w roku 2019. Rada Gminy Wierzbica po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Wierzbica za 2019r. udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Wierzbica. Więcej „Wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbica i udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Wierzbica za 2019 rok”