Więcej o: Projekt Gminy Wierzbica pn. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica” ogłasza rekrutację do Gminnego  Żłobka w Wierzbicy.

Projekt Gminy Wierzbica pn. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica” ogłasza rekrutację do Gminnego  Żłobka w Wierzbicy.

Żłobek jest formą wsparcia dla matek powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub opiekuńczego oraz dla matek bezrobotnych w celu umożliwienia im podjęcia pracy.

Projekt zakłada stworzenie warunków do podjęcia/powrotu po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla rodziców dzieci od 6-go do 3 roku życia oraz stworzenie warunków dla osób które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Więcej „Projekt Gminy Wierzbica pn. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica” ogłasza rekrutację do Gminnego  Żłobka w Wierzbicy.”

Więcej o: Pompy ciepła. Prace instalacyjne również przy Urzędzie Gminy

Pompy ciepła. Prace instalacyjne również przy Urzędzie Gminy

Trwają prace instalacyjne pomp ciepła przy Urzędzie Gminy w Wierzbicy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu nr RPMA.04.02.00-14-5328/16 „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza”. Więcej „Pompy ciepła. Prace instalacyjne również przy Urzędzie Gminy”

Więcej o: Instalują pompy ciepła

Instalują pompy ciepła

Rozpoczęły się prace instalacyjne pomp ciepła przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu nr RPMA.04.02.00-14-5328/16 „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza”. Więcej „Instalują pompy ciepła”

Więcej o: Budynek Urzędu Gminy w Wierzbicy wyremontowany!

Budynek Urzędu Gminy w Wierzbicy wyremontowany!

Kilka tygodni temu zakończyła się termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.

W poprzednim roku Gmina Wierzbica dostała dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej „Budynek Urzędu Gminy w Wierzbicy wyremontowany!”

Więcej o: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy wyremontowana!

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy wyremontowana!

Kilka tygodni temu zakończyła się termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy.

W poprzednim roku Gmina Wierzbica dostała dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej „Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy wyremontowana!”

Więcej o: Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy

Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy

Rozpoczęła się już termomodernizacja Urzędu Gminy w Wierzbicy. Przypomnijmy, że nasza gmina dostała dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej „Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy”

Więcej o: Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020

Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020

Gmina Wierzbica we współpracy partnerskiej z Gminą Przytyk w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 złożyła wniosek pn. „Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach partnerów projektu”, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej, jednak z powodu braku środków finansowych znalazł się na liście projektów, które nie mogą zostać skierowane do dofinansowania.  Więcej „Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020”

Więcej o: Trwa termomodernizacja PSP w Wierzbicy

Trwa termomodernizacja PSP w Wierzbicy

Rozpoczęła się termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. Przypomnijmy, że nasza gmina dostała dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Więcej „Trwa termomodernizacja PSP w Wierzbicy”

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii

4.1 Znaczek - UE

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Więcej „Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii”