Więcej o: ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TERENIE LGD WSPÓLNY TRAKT GMINA WIERZBICA – 11 LIPCA

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TERENIE LGD WSPÓLNY TRAKT GMINA WIERZBICA – 11 LIPCA

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania dla podejścia LEADER do udziału w konsultacjach społecznych obejmujących co najmniej po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin. Więcej „ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TERENIE LGD WSPÓLNY TRAKT GMINA WIERZBICA – 11 LIPCA”

Więcej o: Paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Wierzbica od Lafarge Cement S.A.

Paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Wierzbica od Lafarge Cement S.A.

W dniu 18.12.2019 r. Wójt Gminy Wierzbica w towarzystwie Pana Wojciecha Chudzika Dyrektora Firmy Lafarge Cement S.A  oraz pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy udali się do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Wierzbica celem dostarczenia paczek żywnościowych, paczek z artykułami niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz paczek ze słodyczami dla dzieci.

Dzięki szlachetnym sercom pracowników firmy Lafarge i otwartości na drugiego człowieka przekazane środki finansowe w kwocie 10 000zł. pozwoliły na obdarowanie 69 osób w tym: 31 dzieci paczkami świątecznymi , 15 osób paczkami żywnościowymi, 14 osób paczkami z artykułami niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz 9 osób pomocą w formie opału z dowozem do miejsca zamieszkania. Ten gest życzliwości i wsparcia wprowadził do domów mieszkańców Gminy Wierzbica dużo radości.

Postawa Firmy Lafarge stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla najwyższe wartości- godność człowieka i chęć niesienia pomocy. Więcej „Paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Wierzbica od Lafarge Cement S.A.”

Więcej o: Gala Finałowa XVII edycji Konkursu Ekologicznego  „Mazowieckie Krajobrazy”

Gala Finałowa XVII edycji Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy”

Uczennica klasy drugiej naszej szkoły Amelia Rola  wykonała pracę plastyczną w ramach XVII edycji Konkursu Ekologicznego  „Mazowieckie Krajobrazy” dla uczniów szkół podstawowych  z terenu województwa  mazowieckiego, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.  Została laureatką etapu szkolnego, następnie laureatką etapu regionalnego i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Więcej „Gala Finałowa XVII edycji Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy””

Więcej o: „Wyróżnienie Białej Wstążki” dla dzielnicowego z Wierzbicy

„Wyróżnienie Białej Wstążki” dla dzielnicowego z Wierzbicy

Mł.asp. Paweł Pawlina, dzielnicowy z Posterunku Policji w Wierzbicy, otrzymał „Wyróżnienie Białej Wstążki”.

Kilka dni temu w Warszawie odbyła się gala finałowa X edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany jest przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej – „Porozumienie bez barier”. Ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.
Wyróżnienia przyznawane są w 7 kategoriach: wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, instytucje i organizacje pomocowe, osoby publiczne, instytucje publiczne, osoby prywatne i media. Więcej „„Wyróżnienie Białej Wstążki” dla dzielnicowego z Wierzbicy”

Więcej o: Mimo pozytywnej opinii RIO o wykonaniu budżetu bez absolutorium dla Wójta

Mimo pozytywnej opinii RIO o wykonaniu budżetu bez absolutorium dla Wójta

Radni Gminy Wierzbica nie udzielili Wójtowi Zdzisławowi Duliasowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, pomimo pozytywnej opinii dotyczącej tej kwestii, wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła przedłożone przez Wójta Gminy Wierzbica sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielania Wójtowi absolutorium w tej samej kwestii. Więcej „Mimo pozytywnej opinii RIO o wykonaniu budżetu bez absolutorium dla Wójta”

Więcej o: ,,Do Hymnu”

,,Do Hymnu”

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych – „Do Hymnu” w ramach Programu Rządowego „Niepodległa”, dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Więcej „,,Do Hymnu””

Więcej o: 100 tysięcy zł na budowę OSA

100 tysięcy zł na budowę OSA

21 samorządów w regionie radomskim otrzyma wsparcie na budowę Otwartych Stref Aktywności. Nasza gmina uzyska na ten cel 100 tysięcy złotych.

W ramach tegorocznej edycji w całej Polsce dofinansowanych zostanie 1 420 obiektów na łączną kwotę 50 mln zł. W ramach Programu OSA wsparciem zostają objęte inwestycje dotyczące budowy infrastruktury plenerowych miejsc sportu, rekreacji i odpoczynku. Więcej „100 tysięcy zł na budowę OSA”