Więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego M2 w Wierzbicy ul. I. Krasickiego 14

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego M2 w Wierzbicy ul. I. Krasickiego 14

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4 Więcej „Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego M2 w Wierzbicy ul. I. Krasickiego 14”

Więcej o: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działki przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie  stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Więcej „Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN”

Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następującą  nieruchomość: Polany, działka nr 263. Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym”

Więcej o: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działki przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie  stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Więcej „Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan”

Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o sprzedaży działki znajdującej się Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o sprzedaży działki znajdującej się Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6.11.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Rzeczków, działka nr ewid. 241/56 znajdująca się w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o sprzedaży działki znajdującej się Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN”

Więcej o: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Wielkiej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Wielkiej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 550/6 położonej w Rudzie Wielkiej stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00018139/7, zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica: „Tereny istniejących zespołów zabudowy o niskiej intensywności”. Więcej „Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Wielkiej”