Podsumowanie procesu programowania rewitalizacji w Gminie Wierzbica

Banner UE

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 29.11.2016 r. odbyła się skierowana do mieszkańców Gminy Wierzbica konferencja podsumowująca proces programowania rewitalizacji.

Po godzinie 16:00 Wójt Gminy Zdzisław Dulias powitał przybyłych na konferencję, jednocześnie rozpoczynając ją.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast Więcej „Podsumowanie procesu programowania rewitalizacji w Gminie Wierzbica”

Zaproszenie na konferencję podsumowującą proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023

Banner UE

Szanowni Państwo,

Gmina Wierzbica zakończyła prace związane z programowaniem procesu rewitalizacji.

W związku z tym zapraszamy serdecznie na konferencję podsumowującą proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023, która odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy. Więcej „Zaproszenie na konferencję podsumowującą proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023”

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Banner UE

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr XX/131/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzbica (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 5301).

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 86/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, które w dniach od 04 do 05.11.2016 r. zostało rozplakatowane na terenie objętym konsultacjami (tj. na terenie całej Gminy Wierzbica w ilości około 90 szt., tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy). Więcej „Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji”

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Banner UE

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, które zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 07.11.2016 r. do dnia 15.11.2016 r. (9 dni) w formie:

  • protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie uwag i wniosków,
  • składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wierzbica.pl (uwagi przekazane po upływie terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę),

Więcej „Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji”

Ogłoszenie o spotkaniu dotyczącym omówienia zasad wypełniania fiszek projektowych

Banner UE

Serdecznie zapraszam mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, instytucje i przedsiębiorców na spotkanie, podczas którego będą przyjmowane pomysły na działania rewitalizacyjne skierowane dla terenu Sołectwa Wierzbica-Osiedle oraz zostaną omówione zasady wypełniania fiszek projektowych.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 26.09.2016 r. o godzinie 13.00. Więcej „Ogłoszenie o spotkaniu dotyczącym omówienia zasad wypełniania fiszek projektowych”

Przypominamy o naborze fiszek projektowych

Banner UE

Uprzejmie przypominam, że od 05.09.2016 r. trwa nabór fiszek projektowych, na których można zgłaszać propozycje pomysłów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji, sporządzanego w ramach projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji” dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna. Więcej „Przypominamy o naborze fiszek projektowych”

Rewitalizacja – czas start!

Banner UE

Naszą gminę czekają zmiany. Przez najbliższe lata, dzięki unijnym środkom na rewitalizację, poprawimy jakość zamieszkania najbardziej zdegradowanej części gminy. Jednak na tym nie koniec – będziemy w stanie wesprzeć aktywnych mieszkańców gminy i pomóc im w wychodzeniu z problemów. Więcej „Rewitalizacja – czas start!”

Zaproszenie na warsztaty programowe

Banner UE

Szanowni Państwo,

Nasze Gmina przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Właśnie opracowujemy diagnozy i wyznaczamy obszar rewitalizacji.

Kolejny etap, na który serdecznie zapraszamy, to warsztaty programowe, które odbędą się w dniu 26.08.2016 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy. Więcej „Zaproszenie na warsztaty programowe”

Ogłoszenie o spacerze studyjnym w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica

Banner UE

OGŁOSZENIE

Zapraszamy serdecznie Mieszkańców sołectwa Wierzbica-Osiedle na spacer studyjny w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica.

Spacer odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 15:00.

Więcej „Ogłoszenie o spacerze studyjnym w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica”