Więcej o: Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020

Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020

Gmina Wierzbica we współpracy partnerskiej z Gminą Przytyk w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 złożyła wniosek pn. „Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach partnerów projektu”, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej, jednak z powodu braku środków finansowych znalazł się na liście projektów, które nie mogą zostać skierowane do dofinansowania.  Więcej „Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020”

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii

4.1 Znaczek - UE

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Więcej „Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii”

Więcej o: Zaproszenie dla osób, które podpisały umowę na instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła, kolektory słoneczne

Zaproszenie dla osób, które podpisały umowę na instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła, kolektory słoneczne

Do 30 listopada 2016  roku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy zapraszamy mieszkańców biorących udział w projekcie na dofinansowania Odnawialnych Źródeł Energii do siedziby Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, Sala Konferencyjna I piętro, w celu odebrania projektu technicznego oraz zawarcia stosownej umowy. Uprzejmie prosimy o przygotowanie do wglądu:

Więcej o: Oficjalna informacja dla beneficjentów programu: „dofinansowanie kosztów budowy odnawialnych źródeł energii”

Oficjalna informacja dla beneficjentów programu: „dofinansowanie kosztów budowy odnawialnych źródeł energii”

Gmina Wierzbica przygotowuje wniosek do programu o dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Wierzbica (beneficjentów), którzy przystąpią do projektu. Więcej „Oficjalna informacja dla beneficjentów programu: „dofinansowanie kosztów budowy odnawialnych źródeł energii””

Więcej o: UWAGA !!!

UWAGA !!!

Prosimy osoby biorące udział w projekcie odnawialne źródła energii (fotowoltaika itp.) o niedokonywania opłat za projekty do czasu ukazania się oficjalnej informacji na stronie Urzędu Gminy Wierzbica.

Więcej „UWAGA !!!”

Więcej o: Nabór wniosków na urządzenia fotowoltaiczne dla właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie gminy Wierzbica

Nabór wniosków na urządzenia fotowoltaiczne dla właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie gminy Wierzbica

Wójt Gminy w Wierzbicy informuje, że rozpocząło się tworzenie listy chetnych na urządzenia FOTOWOLTAICZNE dla właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie gminy Wierzbica. Panele fotowoltaiczne pozyskują energię elektryczną ze Słońca. Dofinansowanie wynosi 80%. Zgłoszenia i informacje dla zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. Więcej „Nabór wniosków na urządzenia fotowoltaiczne dla właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie gminy Wierzbica”