Więcej o: Zakończone zostały prace projektowe na przebudowę ulicy Kościuszki w Wierzbicy

Zakończone zostały prace projektowe na przebudowę ulicy Kościuszki w Wierzbicy

Zakończone zostały prace projektowe na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Wierzbica na odcinku od km 63+462 do km 64+610” tj. ul. Kościuszki w Wierzbicy.

Zadanie zostało zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego w celu uzyskania zgody nie wymagającej pozwolenia na budowę. Po pozytywnej akceptacji dokumentacji przez Wojewodę Mazowieckiego zostanie ona przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – głównego inwestora zadania. Więcej „Zakończone zostały prace projektowe na przebudowę ulicy Kościuszki w Wierzbicy”

Więcej o: Wojewoda Mazowiecki zezwolił na realizację inwestycji drogowej w Wierzbicy

Wojewoda Mazowiecki zezwolił na realizację inwestycji drogowej w Wierzbicy

Wojewoda Mazowiecki zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305”, czyli przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) z drogą powiatową nr 3557W (ul. Kochanowskiego). Więcej „Wojewoda Mazowiecki zezwolił na realizację inwestycji drogowej w Wierzbicy”

Więcej o: Zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Gmina Wierzbica otrzyma 145 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany.

Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 47,4 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim. Za blisko 7,2 mln zł samorządy zrealizują 71 inwestycji drogowych. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 289 zadań o wartości 30 mln zł. W piątek umowy w tej sprawie z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. Więcej „Zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Więcej o: Konsultacje ws. rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wierzbica

Konsultacje ws. rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wierzbica

Uprzejmie informujemy, że na stronie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu pod adresami:

  1. http://pzd-radom.finn.pl/bipkod/19233772 – została zamieszczona dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice. 
  2. http://pzd-radom.finn.pl/bipkod/19233410 – została zamieszczona dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie, jak również uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną do 30 września 2018 r.

Strona internetowa Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu -> Konsultacje
Formularz do konsultacji
Adres e-mail: sekretariat@pzdp.radom.pl 

Więcej „Konsultacje ws. rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wierzbica”