Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonej oferty na realizację wyżej określonego zadania w 2017 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.) Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Więcej o: Zaułek Kultury w Rudzie Wielkiej

Zaułek Kultury w Rudzie Wielkiej

Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej zaprasza na Zaułek Kultury, który odbędzie się w czwartek (9 lutego) o godz. 16:30 w budynku szkoły.

W programie m.in. wernisaż prac w wykonaniu dzieci, młodzieży i absolwentów PSP oraz PG w Rudzie Wielkiej.

„Zaułek Kultury” to literatura, muzyka, kabaret, ale też film, sztuka oraz taniec… Więcej „Zaułek Kultury w Rudzie Wielkiej”

Więcej o: Słowno-muzyczne Jasełka w Wierzbicy

Słowno-muzyczne Jasełka w Wierzbicy

Uroczyste Jasełka w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp Jana Chrapka w Wierzbicy odbyły się 21 grudnia 2016 roku.

W ten szczególny dzień, w szkole zjawiło się wielu znamienitych gości, tj. ks. Dziekan Jan Chodelski; Wójt Gminy Wierzbica – Zdzisław Dulias; Przewodniczący Rady Gminy – Józef Kwiatkowski, Sekretarz Urzędu Gminy – Renata Leśniewska; Prezes Międzygminnego Zarządu ZNP w Iłży – Alina Nowacka; Prezes ZNP w Wierzbicy – Anna Piątek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Heromińska. Więcej „Słowno-muzyczne Jasełka w Wierzbicy”