Więcej o: Plac Jana Pawła II w Wierzbicy poświęcony i uroczyście oddany do użytku

Plac Jana Pawła II w Wierzbicy poświęcony i uroczyście oddany do użytku

W niedzielę odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie i oddanie do użytku Placu Jana Pawła II w Wierzbicy. W uroczystości wziął udział m.in. Marszałek woj. mazowieckiego – Adam Struzik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Bożenna Pacholczak, Radny Powiatu Radomskiego – Robert Dobosz, Proboszcz naszej parafii – ks. dr Julian Sobczyk, Wójt Gminy Zdzisław Dulias, Sekretarz Renata Leśniewska, Sołtys sołectwa Wierzbica – Stanisław Rafalski oraz miejscowi radni. Więcej „Plac Jana Pawła II w Wierzbicy poświęcony i uroczyście oddany do użytku”

Więcej o: 100 tysięcy złotych na przebudowę drogi!

100 tysięcy złotych na przebudowę drogi!

Gmina Wierzbica pozyskała 100 tysięcy złotych na „przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica Kolonia”!

Ponad 54,6 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych w subregionie radomskim. Wszystko dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu ponad 6,2 mln zł na realizację 67 inwestycji. Wsparcie finansowe trafi do 59 gmin i powiatów z subregionu radomskiego. Umowy w tej sprawie podpisali Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele gmin i powiatów z subregionu radomskiego. Więcej „100 tysięcy złotych na przebudowę drogi!”

Więcej o: Ulica Radomska w Wierzbicy zostanie przebudowana

Ulica Radomska w Wierzbicy zostanie przebudowana

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że w dniu 16.05.2018 r. została podpisana umowa nr 252/MZDW/05/2018/3 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Wierzbica na odcinku od km 12+060 do km 13+240”
z wykonawcą Budromost-Starachowice Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 30.09.2018 r. Więcej „Ulica Radomska w Wierzbicy zostanie przebudowana”