Więcej o: Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w Rzeczkowie Kolonii

Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w Rzeczkowie Kolonii

Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w miejscowości Rzeczków Kolonia w zawiązku z realizacja zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala.

Więcej „Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w Rzeczkowie Kolonii”

Więcej o: Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii

Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii

W miejscowości Rzeczków Kolonia nadal trwają prace budowlane w zawiązku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala. Więcej „Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii”

Więcej o: Gmina Wierzbica z dofinansowaniem na remont sal gimnastycznych

Gmina Wierzbica z dofinansowaniem na remont sal gimnastycznych

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont i modernizację sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej  w kwocie 639 400,00 zł w ramach programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu. Więcej „Gmina Wierzbica z dofinansowaniem na remont sal gimnastycznych”

Więcej o: Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

Rozpoczęły się postępowania przetargowe na realizację „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na terenie Gminy Wierzbica. Etap I zakłada budowę sieci i przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 i 242/2 położonych w miejscowości Rzeczków.
Do dnia 07.10.2020 r. wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadania. Więcej „Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Parking w miejscowości Zalesice oddany do użytku

Parking w miejscowości Zalesice oddany do użytku

W dniu 1 października 2020 roku został oddany do użytku parking w miejscowości Zalesice, którego realizacja była wykonana w ramach Fundusz Sołeckiego – zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez okrawężnikowanie i utwardzenie działki gminnej nr 188/4 w miejscowości Zalesice”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 10 212,71 zł. Więcej „Parking w miejscowości Zalesice oddany do użytku”

Więcej o: Dofinansowanie dla Gminy Wierzbica w zakresie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Dofinansowanie dla Gminy Wierzbica w zakresie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica” w wysokości 101.072,00 zł, co stanowi 99,99% kosztów kwalifikowanych zadania. Więcej „Dofinansowanie dla Gminy Wierzbica w zakresie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła”

Więcej o: PSZOK w Gminie Wierzbica i Gminie Kowala coraz bliżej

PSZOK w Gminie Wierzbica i Gminie Kowala coraz bliżej

Gmina Wierzbica w partnerstwie z Gminą Kowala realizuję zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Kowala. Więcej „PSZOK w Gminie Wierzbica i Gminie Kowala coraz bliżej”