Więcej o: ZAKWALIFIKOWANE INWESTYCJE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD” DLA GMINY WIERZBICA

ZAKWALIFIKOWANE INWESTYCJE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD” DLA GMINY WIERZBICA

24 października 2021 r. podczas konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów zostały ogłoszone wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Gmina Wierzbica otrzymała 3 250 000,00 zł na realizację 2 zadań Więcej „ZAKWALIFIKOWANE INWESTYCJE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD” DLA GMINY WIERZBICA”

Więcej o: Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w Rzeczkowie Kolonii

Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w Rzeczkowie Kolonii

Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w miejscowości Rzeczków Kolonia w zawiązku z realizacja zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala.

Więcej „Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w Rzeczkowie Kolonii”

Więcej o: Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii

Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii

W miejscowości Rzeczków Kolonia nadal trwają prace budowlane w zawiązku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala. Więcej „Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii”

Więcej o: Gmina Wierzbica z dofinansowaniem na remont sal gimnastycznych

Gmina Wierzbica z dofinansowaniem na remont sal gimnastycznych

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont i modernizację sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej  w kwocie 639 400,00 zł w ramach programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu. Więcej „Gmina Wierzbica z dofinansowaniem na remont sal gimnastycznych”

Więcej o: Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

Rozpoczęły się postępowania przetargowe na realizację „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na terenie Gminy Wierzbica. Etap I zakłada budowę sieci i przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 i 242/2 położonych w miejscowości Rzeczków.
Do dnia 07.10.2020 r. wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadania. Więcej „Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica”