Więcej o: Kolejne dofinansowania dla Gminy Wierzbica

Kolejne dofinansowania dla Gminy Wierzbica

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Ponad 1,3 mln zł z budżetu Mazowsza trafiło do powiatu radomskiego, w tym Gminy Wierzbica.

O rozstrzygnięciu wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 i 50 tys. zł na pięć zadań dla naszej gminy, pisaliśmy już tutaj.

Ponadto nasza gmina pozyskała 12 tysięcy złotych na remont posadzki w garażu strażnicy OSP w Rzeczkowie oraz aż 95, 250 tys. zł na budowę boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany. Więcej „Kolejne dofinansowania dla Gminy Wierzbica”

Więcej o: 50 tys. zł na pięć zadań

50 tys. zł na pięć zadań

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” obejmuje 1178 zadań zgłoszonych przez 264 gminy. Więcej „50 tys. zł na pięć zadań”

Więcej o: Przebudowa szkoły na potrzeby żłobka

Przebudowa szkoły na potrzeby żłobka

Rozpoczęła się przebudowa byłej PSP w Wierzbicy (tzw. mała szkoła) na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch+.

Prace już trwają. Przypomnijmy, że gmina otrzymała dofinansowanie (promesę) w wysokości 1 200 000 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – „Maluch+”, na utworzenie żłobka. Więcej tutaj.

Cała inwestycja zakończy się do końca tego roku. Więcej „Przebudowa szkoły na potrzeby żłobka”

Więcej o: Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Rzeczkowie

Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Rzeczkowie

Trwają prace modernizacyjne wokół strażnicy w Rzeczkowie. Gmina pozyskała na ten cel 12 tysięcy złotych z samorządu woj. mazowieckiego.

– W związku ze 100-leciem powstania jednostki OSP w Rzeczkowie, rozpoczęliśmy utwardzenie placu przy strażnicy – powiedział Wójt Zdzisław Dulias.

Dodajmy, że Gminy Wierzbica uzyskała dofinansowanie związane z tą inwestycją (nazwa projektu: remont posadzki w garażu strażnicy) od samorządu woj. mazowieckiego w wysokości 12 tys. zł. Więcej „Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Rzeczkowie”

Więcej o: Budowa sieci centralnego ogrzewania na osiedlu

Budowa sieci centralnego ogrzewania na osiedlu

Rozpoczęła się budowa sieci centralnego ogrzewania na osiedlu w Wierzbicy, zasilająca bloki od nr 1 do 8.

– To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców tych bloków, którzy dotychczas palili węglem czy drzewem, a teraz podłączymy ich do centralnej sieci. Jest to też dobra inwestycja dla czystego powietrza – mówi Wójt Zdzisław Dulias.

Planowany koniec inwestycji to 31 sierpnia br. Więcej „Budowa sieci centralnego ogrzewania na osiedlu”

Więcej o: Zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Gmina Wierzbica otrzyma 145 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany.

Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 47,4 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim. Za blisko 7,2 mln zł samorządy zrealizują 71 inwestycji drogowych. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 289 zadań o wartości 30 mln zł. W piątek umowy w tej sprawie z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. Więcej „Zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Więcej o: 100 tysięcy zł na budowę OSA

100 tysięcy zł na budowę OSA

21 samorządów w regionie radomskim otrzyma wsparcie na budowę Otwartych Stref Aktywności. Nasza gmina uzyska na ten cel 100 tysięcy złotych.

W ramach tegorocznej edycji w całej Polsce dofinansowanych zostanie 1 420 obiektów na łączną kwotę 50 mln zł. W ramach Programu OSA wsparciem zostają objęte inwestycje dotyczące budowy infrastruktury plenerowych miejsc sportu, rekreacji i odpoczynku. Więcej „100 tysięcy zł na budowę OSA”