Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie przekazania informacji Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie przekazania informacji Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przekazania informacji Komisarza Wyborczego w Radomiu I o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych Postanowieniem Komisarza wyborczego w Radomiu I Nr DRD-532/64/18 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5572) , a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Więcej „Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie przekazania informacji Komisarza Wyborczego w Radomiu I”

Więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Postanowienie DRD-5242/37/8 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) postanawiam, co następuje:

§ 1. W załączniku do postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018 r. dotyczącego podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wierzbica dokonuje się zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 5 w sposób następujący:

dotychczasowy opis: Sołectwo Wierzbica Osiedle, ulice: Ignacego Krasickiego od nr 1 do 8 i od nr 14 do 19.

zastępuje się opisem: Sołectwo Wierzbica Osiedle, ulice: Ignacego Krasickiego od nr 1 do 8 i od nr 14 do 19 oraz nr 27. Więcej „Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I”