Więcej o: Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów grantowych – 15 luty 2018 r.

Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów grantowych – 15 luty 2018 r.

Cel szkolenia:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie warunków aplikowania, sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych z uwzględnieniem Procedura oceny
i wyboru projektów grantowych/operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Więcej „Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów grantowych – 15 luty 2018 r.”

Więcej o: Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica

Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” Więcej „Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica”

Więcej o: Warszataty tworzenia projektów

Warszataty tworzenia projektów

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ogłasza terminy szkoleń skierowanych do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Więcej „Warszataty tworzenia projektów”

Więcej o: Program seminarium informacyjnego

Program seminarium informacyjnego

Program seminarium informacyjnego na temat:

  • możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści
  • możliwości samozatrudnienia bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

pt. Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016-2023 Więcej „Program seminarium informacyjnego”