Więcej o: Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Konkurs Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy Wierzbica

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Konkurs Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy Wierzbica

W dniu 22 maja od godziny 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się konkurs Pieśni Patriotycznej dla szkół podstawowych  i gimnazjów pod Patronatem Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa . Serdecznie Zapraszamy ! Więcej „Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Konkurs Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Ogłoszenie w sprawie jakości wody z ujęcia Ruda Wielka – Kresy

Ogłoszenie w sprawie jakości wody z ujęcia Ruda Wielka – Kresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 10.05.2018 z hydroforni Ruda Wielka-Kresy dot. obecności bakterii E.coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka – Kresy spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe.
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy udziela informacji pod numerem telefonu 500-050-812. Więcej „Ogłoszenie w sprawie jakości wody z ujęcia Ruda Wielka – Kresy”

Więcej o: Gmina Wierzbica realizuje projekty unijne dla mieszkańców

Gmina Wierzbica realizuje projekty unijne dla mieszkańców

Poniżej opisujemy i prezentujemy projekty unijne dla mieszkańców realizowane na terenie Gminy Wierzbica.

– Chętnie korzystamy z projektów unijnych. A to dlatego, że chociażby projekt „Aktywni zawodowo” pomaga w walce z ubóstwem i wspiera w aktywizacji społeczno-zawodowej osoby wykluczone, jak i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. To dla nas bardzo ważne – mówi Wójt Zdzisław Dulias. Więcej „Gmina Wierzbica realizuje projekty unijne dla mieszkańców”