Więcej o: Warszataty tworzenia projektów

Warszataty tworzenia projektów

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ogłasza terminy szkoleń skierowanych do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Więcej „Warszataty tworzenia projektów”

Więcej o: Informacja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 3545W relacji Wierzbica – Polany – Krzyżanowice na odcinku Wierzbica – Polany (Gmina Wierzbica) w dniach od 11.09 do 17.10.2017 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane  z wykonywaniem robót drogowych. Więcej „Informacja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu”

Więcej o: Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.

Ponadto 17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330). Zmieniła się więc zarówno wysokość opłat, jak i kar, ponieważ stanowią one wielokrotność opłat. Więcej „Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.”

Więcej o: Za nami III wspaniały Sąsiedzko – Rodzinny Piknik Integracyjny

Za nami III wspaniały Sąsiedzko – Rodzinny Piknik Integracyjny

W ostatni weekend na placu przy Zespole Szkół w Rudzie Wielkiej odbył się trzeci już Sąsiedzko – Rodzinny Piknik Integracyjny.

Do dyspozycji młodzieży były m.in. dwa zamki dmuchane, ścianka wspinaczkowa z OSP Skaryszew, czy kurtyna wodna z OSP Rzeczków. Ponadto można było zjeść lody włoskie, watę cukrową, popcorn, kiełbaski z grilla oraz swojski smalec. Więcej „Za nami III wspaniały Sąsiedzko – Rodzinny Piknik Integracyjny”

Więcej o: Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020

Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020

Gmina Wierzbica we współpracy partnerskiej z Gminą Przytyk w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 złożyła wniosek pn. „Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach partnerów projektu”, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej, jednak z powodu braku środków finansowych znalazł się na liście projektów, które nie mogą zostać skierowane do dofinansowania.  Więcej „Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020”