Więcej o: Trwa przebudowa Rynku

Trwa przebudowa Rynku

Mieszkańcy Wierzbicy w końcu doczekają się Rynku z prawdziwego zdarzenia! Trwa bowiem przebudowa placu przy Kościele pw. św. Stanisława oraz drogi wojewódzkiej nr 744.

Cały projekt brzmi następująco: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzbica (263 m) – 4 mln zł.” Więcej „Trwa przebudowa Rynku”

Więcej o: Przegląd w świątecznej aurze. Laureaci z Wierzbicy

Przegląd w świątecznej aurze. Laureaci z Wierzbicy

To był szczególny wieczór. W iłżeckim Domu Kultury brakowało miejsc, ale ciasnotę wynagrodziła świąteczna, pełna ciepła atmosfera, którą stworzyli uczestnicy XX Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Osób Niepełnosprawnych. Wśród nagrodzonych znalazły się osoby z naszej gminy. Więcej „Przegląd w świątecznej aurze. Laureaci z Wierzbicy”

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej

Dzień Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej

13 października 2017r. świętowano Dzień Edukacji Narodowej.  Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością emerytowani nauczyciele, którzy kiedyś pracowali w placówce w Rudzie Wielkiej. Obecni byli również przedstawiciele władz naszej gminy na czele z Panem Wójtem Zdzisławem Duliasem. Więcej „Dzień Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej”

Więcej o: Informacja dotycząca podmiotów ekonomii społecznej

Informacja dotycząca podmiotów ekonomii społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego realizuje zadania związane z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

Ekonomia społeczna jest formą działalności gospodarczej, w której na pierwszym miejscu stawiane są miejsca pracy odpowiedzialne społecznie. Obok elementu ekonomicznego ważnym jest także aspekt społecznej reintegracji pracowników. Tym samym dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej  są wizytówką samorządu lokalnego, jako instytucji dbającej o lokalne miejsca pracy, a także wspierającej podejmowanie aktywności zawodowej różnych grup defaworyzowanych, np. osób z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotnych. Więcej „Informacja dotycząca podmiotów ekonomii społecznej”

Więcej o: Warszataty tworzenia projektów

Warszataty tworzenia projektów

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ogłasza terminy szkoleń skierowanych do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Więcej „Warszataty tworzenia projektów”

Więcej o: Informacja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 3545W relacji Wierzbica – Polany – Krzyżanowice na odcinku Wierzbica – Polany (Gmina Wierzbica) w dniach od 11.09 do 17.10.2017 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane  z wykonywaniem robót drogowych. Więcej „Informacja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu”