Więcej o: UWAGA WŚCIEKLIZNA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, NIE UFAJ DZIKIM I BEZPAŃSKIM ZWIERZĘTOM

UWAGA WŚCIEKLIZNA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, NIE UFAJ DZIKIM I BEZPAŃSKIM ZWIERZĘTOM

W ostatnich miesiącach niepokojąco rośnie liczba przypadków wścieklizny na terenie województwa mazowieckiego. Dotychczas wykryto 110 przypadki tej groźnej, zakaźnej choroby, nie tylko u zwierząt wolno żyjących m.in.: lisów, saren, nietoperzy, ale również u zwierząt domowych np. kotów. Stąd istnieje potrzeba pilnych działań informacyjnych. W ciągu ostatnich miesięcy wirus rozprzestrzenił się w 9 powiatach województwa mazowieckiego i wciąż odnotowywane są nowe przypadki. Więcej „UWAGA WŚCIEKLIZNA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, NIE UFAJ DZIKIM I BEZPAŃSKIM ZWIERZĘTOM”

Więcej o: WSPIERAMY SOŁECTWA W REALIZACJI PROJEKTÓW O ZNACZENIU LOKALNYM

WSPIERAMY SOŁECTWA W REALIZACJI PROJEKTÓW O ZNACZENIU LOKALNYM

Od wielu lat Gmina Wierzbica wspólnie z sołectwami realizuje szereg inicjatyw i projektów, m.in. w ramach Funduszu Sołeckiego. Staramy się także o realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych, np. z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw /MIAS/. Dzięki temu nasze działania opierają się na współpracy z mieszkańcami, tak aby mieli wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Więcej „WSPIERAMY SOŁECTWA W REALIZACJI PROJEKTÓW O ZNACZENIU LOKALNYM”

Więcej o: RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – WNIOSKI OD STYCZNIA 2022

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – WNIOSKI OD STYCZNIA 2022

Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł. Będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Rodzic będzie mógł zmienić zadeklarowaną miesięczną wysokość świadczenia, ale zmiany takiej może dokonać tylko raz. Więcej „RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – WNIOSKI OD STYCZNIA 2022”

Więcej o: ANKIETA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT”

ANKIETA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT”

Szanowni Państwo
Chcielibyśmy Państwa poprosić o wypełnienie niniejszej elektronicznej ankiety (około 10 minut). Uzyskane wyniki pozwolą nam na poprawę funkcjonowania samego LGD, ale pozwolą również na poznanie Państwa potrzeb odnośnie zakresu działań podejmowanych przez LGD w latach 2018-2022. Badania są całkowicie anonimowe. Więcej „ANKIETA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT””