Więcej o: ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIERZBICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024

ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIERZBICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024

Na podstawie pkt. II.3. Regulaminu konsultacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Maz.2015.8138) zarządzam, co następuje Więcej „ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIERZBICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024”

Więcej o: WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że dnia 07.10.2023r PSZOK będzie czynny w godzinach od 8:00 do 13:00.

Więcej o: GRANT DLA WIERZBICY

GRANT DLA WIERZBICY

Z przyjemnością informujemy Państwa, że otrzymaliśmy grant w ramach projektu: „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej „GRANT DLA WIERZBICY”