Więcej o: OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYMIANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYMIANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem działań mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica, została podpisana umowa na wymianę opraw sodowych na ledowe. Z analizy przedstawionej przez Wykonawcę wynika, że w miesiącach wrzesień – październik 2022 na obwodach oświetleniowych, na których już wykonano wymianę opraw oraz z wprowadzonej przerwy nocnej  uzyskano oszczędności na poziomie 25 244 kWh co przełożyło się na kwotę ok. 60 000,00 złotych. Więcej „OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYMIANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

Więcej o: INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz.2519 z późn. zm.) pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy od dnia 1 lutego 2023 roku rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Więcej „INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

Więcej o: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Gmina Wierzbica będzie ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zwracamy się zatem do zainteresowanych rolników o złożenie formularza zawierającego informacje o ilości odpadów zgromadzonych w swoich gospodarstwach Więcej „INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Więcej o: ZBIÓRKA KRWI W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ

ZBIÓRKA KRWI W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ

Już w najbliższą niedzielę, tj.8 stycznia jednostka OSP Wierzbica, wspólnie z #RCKiKimdrKonradaVietha w Radomiu zaprasza honorowych krwiodawców oraz ludzi dobrej woli na oddanie najcenniejszego daru – krwi. Zbiórka odbędzie się w świetlicy Parafia św. Stanisława w Wierzbicy BETANIA w Wierzbicy PL.Jana Pawła ll 2 w godzinach od 9:00-13:30.

Więcej „ZBIÓRKA KRWI W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ”

Więcej o: KOMUNIKAT NR 5 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

KOMUNIKAT NR 5 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wypełniając dyspozycję art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) – zwanej dalej: „Ustawą”, informuję, że Gmina Wierzbica przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. Sprzedaż węgla będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias