Więcej o: KOMUNIKAT – TEST SYRENY ALARMOWEJ W RAMACH OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI

KOMUNIKAT – TEST SYRENY ALARMOWEJ W RAMACH OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że w dniu 10 sierpnia 2022 r. między godziną 12:00 – 14:00 odbędzie się test syreny alarmowej zainstalowanej na budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z odbiorem prac realizowanych w ramach programu „MAZOWIECKIE SYRENY+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności”. Więcej „KOMUNIKAT – TEST SYRENY ALARMOWEJ W RAMACH OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI”

Więcej o: NABÓR WNIOSKÓW NA DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

NABÓR WNIOSKÓW NA DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola lub oddziału specjalnego na rok szkolny 2022/2023 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Więcej „NABÓR WNIOSKÓW NA DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”

Więcej o: PROŚBA O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY

PROŚBA O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY

Wójt Gminy Wierzbica zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy Wierzbicy o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów, szczególnie w godzinach 18:00 – 22:00.

Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach rolnych. Więcej „PROŚBA O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY”

Więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH I DYREKTORA PRZEDSZKOLA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH I DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Wójt Gminy w Wierzbicy ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych i dyrektora przedszkola:

  1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Rudzie Wielkiej, 26-680 Wierzbica, ul. Radomska 10.
  2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Zalesicach, Zalesice 31c , 26 – 680 Wierzbica.
  3. Szkolno Przedszkolny w Łączanach, Łączany 40, 26-680 Wierzbica.
  4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Polanach, Polany 141 , 26 – 680 Wierzbica.
  5. Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Wierzbicy, ul. I. Krasickiego 36, 26-680 Wierzbica

Więcej „OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH I DYREKTORA PRZEDSZKOLA”

Więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU”

Więcej o: PROBLEMY TECHNICZNE Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ W URZĘDZIE GMINY W WIERZBICY

PROBLEMY TECHNICZNE Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ W URZĘDZIE GMINY W WIERZBICY

Z uwagi na problemy techniczne z centralą telefoniczną występuje obecnie brak kontaktu telefonicznego z Sekretariatem Urzędu Gminy w Wierzbicy, prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Wierzbicy zgodnie z wykazem numerów telefonów dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Wykaz numerów telefonów

Więcej „PROBLEMY TECHNICZNE Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ W URZĘDZIE GMINY W WIERZBICY”