Więcej o: Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XLV/287/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica obejmującego część obszaru w obrębach geodezyjnych: Wierzbica, Polany Kolonia, Polany, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, w godzinach pracy Urzędu. Więcej „Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Więcej o: Utrudnienia na przejazdach kolejowych w Gminie Wierzbica

Utrudnienia na przejazdach kolejowych w Gminie Wierzbica

W związku z remontem dwóch przejazdów kolejowo – drogowych w km 118,797 i km 122,286 na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kam. zawiadamia o zamknięciu przedmiotowych przejazdów kolejowo – drogowych dla ruchu pojazdów drogowych całodobowo w dniach jn:

  1. Przejazd km 118,797 I.8 w ciągu drogi powiatowej nr 4011W Orońsko – Ruda Wielka w dniach od 12.08.2020 r. od godziny 8:00 do  13.08.2020 r. do godziny 21:00
  2. Przejazd km 122.286 I.8 w ciągu drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka – Rzeczków w dniach od 13.08.2020 r. od godziny 8.00 do 14.08.2020 r. do godziny 21:00.

Więcej „Utrudnienia na przejazdach kolejowych w Gminie Wierzbica”

Więcej o: Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie. Więcej „Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!”

Więcej o: Informacja w sprawie konsultacji

Informacja w sprawie konsultacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Projektu Programu Rewitalizacji, które odbędą się od 04.08.2020 r. do 10.08.2020 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach: zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 04.07.2020 r. do 10.08.2020 r. Więcej „Informacja w sprawie konsultacji”

Więcej o: Syreny alarmowe upamiętnią 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy Wierzbica

Syreny alarmowe upamiętnią 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy Wierzbica

W dniu 01.08.2020 roku o godzinie 17:00  w 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy Wierzbica zostaną włączone syreny alarmowe. Będzie emitowany przez jedną minutę sygnał dźwiękowy ciągły.  W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa. Więcej „Syreny alarmowe upamiętnią 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Informacja w sprawie dowozu dzieci do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy

Informacja w sprawie dowozu dzieci do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje rodziców (prawnych opiekunów), że wnioski w sprawie dowozu dzieci do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy oraz wnioski dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci do w/w szkół na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (Referat Oświaty) do dnia 10 sierpnia 2020 roku. Więcej „Informacja w sprawie dowozu dzieci do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy”