Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.01.2020 roku o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.01.2020 roku o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz § 4 ust. 1 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie określenia trybu i zasad działania Komisji konkursowych do prowadzenia otwartych konkursów ofert, Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i zaprasza do przekazywania zgłoszeń. Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.01.2020 roku o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert”

Więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr XVIII/107/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku”

Więcej o: Rowerowe szlaki turystyczne

Rowerowe szlaki turystyczne

Serdecznie witamy na Rowerowych Szlakach Turystycznych, które utworzone zostały staraniem Lokalnych Grup Działania „Razem na Piaskowcu” i ‘Wspólny Trakt”. Atrakcyjne, czytelnie oznakowane i bezpieczne szlaki, o łącznej długości blisko 500 kilometrów, poprowadzone zostały przez 12 Gmin wchodzących w skład obu Lokalnych Grup Działania: Borkowice, Chlewiska, Iłża, Jastrząb, Kowale, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skaryszew, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Wierzbicę. Więcej „Rowerowe szlaki turystyczne”

Więcej o: Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych

1. Wydobywanie kopalin.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej – starostów lub marszałków województw. Więcej „Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych”

Więcej o: Informacja o zmianach w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów. Więcej „Informacja o zmianach w BDO”

Więcej o: Orlik Wierzbica wśród najlepszych w Polsce!

Orlik Wierzbica wśród najlepszych w Polsce!

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Wierzbica zajął 10. miejsce w rankingu klubów zapaśniczych w Polsce za 2019 rok.

Nasz zespół zdobył w sumie 205 punktów. Na ten dorobek składają się medale imprez mistrzowskich w różnych kategoriach wiekowych czy też Pucharu Polski. To duży sukces Orlika, zwłaszcza, że klub nie prowadzi szkolenia w kategorii seniorów. Więcej „Orlik Wierzbica wśród najlepszych w Polsce!”

Więcej o: Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron

Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron

Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania WSPÓLNY TRAKT realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i AKTYWNI RAZEM (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy) międzynarodowy projekt współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości ANCHOR”. Prjjekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Więcej „Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron”