Więcej o: Zmiana formy spotkania Informacyjno-Integracyjnego pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Zmiana formy spotkania Informacyjno-Integracyjnego pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemiczną, Spotkanie Informacyjno-Integracyjne pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, które pierwotnie miało odbyć się w świetlicy w Pomorzanach w dniu 29.10.2020 r. odbędzie się w formie zdalnej tego samego dnia w godz. 1700 – 2000 , z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej ZOOM. Więcej „Zmiana formy spotkania Informacyjno-Integracyjnego pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt””

Więcej o: Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników. Więcej „Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.”

Więcej o: Ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu

Ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, i w związku z zaliczeniem powiatów obsługiwanych przez PT Radom tj. radomskiego i szydłowieckiego do tzw. strefy czerwonej,  mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadzono następujące rozwiązania:

 • Ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej w Radomiu – do odwołania

Więcej „Ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu”

Więcej o: Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy

Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy

Z dniem 19.10.2020 r. do odwołania, w Urzędzie Gminy w Wierzbicy zostaje wprowadzony dla klientów, obowiązek wypełnienia listy osób odwiedzających Urząd Gminy w Wierzbicy, w której podaje się:

 • imię i nazwisko,
 • telefon kontaktowy,
 • informację o kontakcie lub braku kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 w ciągu poprzednich 7 dni (wg własnej wiedzy)
 • cel wizyty lub numer pokoju będącego celem wizyty.

Więcej „Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy”

Więcej o: Wytyczne Wójta Gminy Wierzbica dla interesantów Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z obostrzeniami wynikającymi z funkcjonowania Gminy Wierzbica w obszarze czerwonym

Wytyczne Wójta Gminy Wierzbica dla interesantów Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z obostrzeniami wynikającymi z funkcjonowania Gminy Wierzbica w obszarze czerwonym

Interesant znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy ma obowiązek:

 1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.
 2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra).
 3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
 4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych ) w trakcie przebywania w obiekcie.
 5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Więcej „Wytyczne Wójta Gminy Wierzbica dla interesantów Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z obostrzeniami wynikającymi z funkcjonowania Gminy Wierzbica w obszarze czerwonym”