Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Szanowni Rolnicy, w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków na terenie gminy Wierzbica poszkodowani rolnicy z terenu gminy mogą składać wnioski o oszacowanie powstałych szkód w  uprawach sadowniczych, zbóż jarych, oraz roślin strączkowych.

Druk wniosku jest dostępny jako załącznik do niniejszej informacji, lub można go pobrać z Urzędu Gminy  pokój nr 21.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja  2017 r. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Wierzbica

Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Wierzbica

a podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku Nr. 2164 ze zmianami) Zamawiający Gmina Wierzbica z siedzibą przy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica , Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Wierzbica Więcej „Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Wierzbica”

Więcej o: Informacje ws. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w Wierzbicy

Informacje ws. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w Wierzbicy

Gmina Wierzbica prowadzi pracę związane z koniecznością zmiany nazwy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy, wymuszona przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744). Więcej „Informacje ws. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w Wierzbicy”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie ulic i nowej numeracji porządkowej  budynków dla miejscowości Ruda Wielka

Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie ulic i nowej numeracji porządkowej budynków dla miejscowości Ruda Wielka

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości i mieszkańców Rudy Wielkiej, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w miejscowości Ruda Wielka.

Rada Gminy Wierzbica w dniu 13 lutego 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXII/198/2017 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ruda Wielka i uchwała ta po publikacji w Dz.U. Województwa Mazowieckiego wchodzi w życie z dniem 15.03.2017 roku  co oznacza, iż od tego dnia zaczyna obowiązywać w Rudzie Wielkiej nowa numeracja porządkowa budynków. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie ulic i nowej numeracji porządkowej budynków dla miejscowości Ruda Wielka”

Więcej o: Wspaniała zabawa na festynie w Wierzbicy z okazji 20. urodzin Betanii

Wspaniała zabawa na festynie w Wierzbicy z okazji 20. urodzin Betanii

Z okazji 20. urodzin Świetlicy środowiskowej „Betania”, na parkingu przy kościele pw. św. Stanisława bp. i m. odbył się Festyn Rodzinny „Kultura ludowa łączy Pokolenia”.

Wspólna modlitwa, podziękowania, taniec, śpiew i radość – tak w skrócie można opisać to, co działo się na zabawie z okazji nowej odsłony „Betanii”, a zarazem 20. urodzin tej placówki. Więcej „Wspaniała zabawa na festynie w Wierzbicy z okazji 20. urodzin Betanii”