Więcej o:

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, przekazał informację o planowanym zablokowaniu w dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 12:00 dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z powyższym w dniu 5 listopada 2021 r. sprawy związane z przyjęciem wniosku, wydaniem dowodu osobistego, zgłoszeniem utraty oraz innych spraw związanych z dowodami osobistymi będą realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wierzbicy do godz. 11:00. Więcej

Więcej o: ZAKWALIFIKOWANE INWESTYCJE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD” DLA GMINY WIERZBICA

ZAKWALIFIKOWANE INWESTYCJE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD” DLA GMINY WIERZBICA

24 października 2021 r. podczas konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów zostały ogłoszone wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Gmina Wierzbica otrzymała 3 250 000,00 zł na realizację 2 zadań Więcej „ZAKWALIFIKOWANE INWESTYCJE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD” DLA GMINY WIERZBICA”

Więcej o: OGŁOSZENIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

OGŁOSZENIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wydział Inwestycji i Remontów informuję, iż w dniu 21.10.2021 r. na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/524931 ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie remontowe pn. „KP Pionki – remont dachu” z terminem składania ofert do 25.10.2021 do godz. 9:00. Więcej „OGŁOSZENIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU”